บ้านปลา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “บ้านปลา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล แทนบ้านหลังเดิมอย่างปะการังที่ถูกทำลาย จากการทำประมงแบบอวนลากและอวนรุน ของเรือประมงขนาดใหญ่ โดยใช้ตู้รถไฟเก่า และท่อระบายน้ำคอนกรีตวางเป็นแนวบนพื้นดินใต้ทะเล

ออกอากาศวันที่ 20 พ.ย. 2559 เวลา 07:52 น.