อาหารถนอม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “อาหารถนอม” ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาส้ม น้ำบูดู กะปิ มีกลิ่นและรสพิเศษผสมผสานเครื่องปรุงรสอื่นๆ และพืชผักสมุนไพรให้อาหารรส และกลิ่นแตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ออกอากาศวันที่ 23 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.