ปลาคืนบ้าน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ปลาคืนบ้าน” หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมสืบสานพระราชปณิธาน คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเล สนับสนุนการจัดสร้างบ้านปลาในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสัตว์ทะเลสร้างระบบนิเวศน์ และห่วงโซ่อาหารได้ตามธรรมชาติ

ออกอากาศวันที่ 27 พ.ย. 2559 เวลา 07:52 น.