พรรณไม้ชายเลน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “พรรณไม้ชายเลน” ป่าชายเลนแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก และพืช อย่างโกงกาง แสม ลำพู และยังมีที่ไม่รู้จักอีกมากมาย ปกป้องระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ออกอากาศวันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :