อ่างเก็บความสุข

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “อ่างเก็บความสุข” อ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์ สร้างเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยต่อยอดและขยายผลตามแนวทางพระราชดำริในหลักองค์ความรู้ 6 มิติ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม

ออกอากาศวันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :