ฟาร์มแห่งความหวัง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน ฟาร์มแห่งความหวัง” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริให้ จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางกลาง จ.อ่างทอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับชุมชน เปิดโอกาสให้ชาวบ้านยากไร้มีงาน รายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น

ออกอากาศวันที่ 4 ธ.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :