ร้อยรัดประวัติศาสตร์ ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์

กระจกหกด้าน - รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พิเศษ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการอาวุโส
รศ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.สมโชติ อ๋องสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะมาให้คำตอบอย่างเปิดใจ


ออกอากาศวันที่ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :