ฟ้าประทานฟาร์ม

ร้อยเรื่องเมืองไทย - อาทิตย์ 11 ธ.ค. 59  “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ฟ้าประทานฟาร์ม” ฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โครงการตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ และประมง ช่วยให้คนในชุมชุน มีอาชีพ รายได้ และผลิตอาหารที่ปลอดภัย ราคาถูก ไม่เน้นผลกำไร

ออกอากาศวันที่ 11 ธ.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :