ศิลปาชีพ ณ สีบัวทอง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศิลปาชีพ ณ สีบัวทอง” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ ช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เข้ารับการฝึกอาชีพจากครูศูนย์ศิลปาชีพในภาคต่างๆ สอนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรผลิตเซรามิก ทำหัวโขน ทอผ้า และปักผ้า

ออกอากาศวันที่ 18 ธ.ค. 2559 เวลา 17:52 น.