ร้อยรัดประวัติศาสตร์ ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ร้อยรัดประวัติศาสตร์ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์
รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พิเศษ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการอาวุโส
รศ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.สมโชติ อ๋องสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะมาให้คำตอบอย่างเปิดใจ


ออกอากาศวันที่ 15 ธ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.