รายการ เจาะประเด็น 25 ม.ค.56

เจาะประเด็น - เจาะประเด็น : เปิปหนูนาคลายหนาว

ภานุรัตน์จัดให้ : หลังม่านละครลิง โชว์หน้าพระที่นั่ง

7 วัน 7 อย่าง : เจ้าฮ๊อกหมารักลูก


ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2556 เวลา 17:00 น.