โรงเรียนของหนู อยู่อย่างพอเพียง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “โรงเรียนของหนู อยู่อย่างพอเพียง” โรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการเรียนการสอน 3 ขั้น คือ สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติเป็นเลิศ และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ โดยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพัฒนาการทั้งในและนอกห้องเรียน

ออกอากาศวันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.