พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “พลังปัญญา   เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา  " จากชีวิตชาวนาที่ขาดทุน ผลผลิตราคาถูก แก้ไขอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น จนได้เรียนรู้ และเข้าใจในหลักพลังปัญญา กับการเปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิต ค้นพบแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา นำข้าวในนาแปรรูป สร้างรายได้และพัฒนาเป็นสินค้าชุมชน

ออกอากาศวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.