แม่ผู้เป็นที่รัก

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “แม่ผู้เป็นที่รัก” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระราชหฤทัยรักและเมตตา เหมือนป่ารักน้ำ แสงสว่างในความมืด ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ประคองชาวไทยทุกคนให้อยู่รอดปลอดความยากจน

ออกอากาศวันที่ 25 ธ.ค. 2559 เวลา 07:52 น.
Tag :