ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว / มองเป็นเห็นถูกฯ

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่าน วันนี้ ชวนทุกคนมาสร้างความสุขให้ชีวิตด้วยหนังสีดีๆ ๆ 2 เล่ม  เล่มแรก ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว ผู้เขียนรวบรวมทุกเทคนิคการปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ง่ายๆ เพียงแค่ปรับความคิด ลองคิดตามเล่นๆ ดูว่า เรามีความสุขทุกครั้งที่เดินจงกรมเท่านี้เวลาเราเดินก็จะรู้สึกผ่อนคลาย นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันก็ได้เช่นกัน

อีกหนึ่งเล่ม มองเป็นเห็นถูกก็พ้นทุกข์ นำเสนอสัจธรรมที่หลายคนเข้าใจว่าทำยากเหลือเกิน ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยวิธีแยบคาย และถ่ายทอด

ด้วยภาษาทันสมัยเข้าใจง่าย อาทิ  เราจะพ้นทุกข์ที่กัดกินใจเราได้อย่างไร คำตอบ คือ วาง วางใจให้อยู่กับปัจจุบัน แท้จริงแล้วเราต่างสร้างเหตุผลมาเพื่อปกป้องกิเลส กลับมามองทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติ เท่านี้เราก็ใช้ทุกก้าวของชีวิตได้อย่างมีความสุข


ออกอากาศวันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 12:55 น.