เกษตรหลังเกษียณ

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่านวันนี้เป็นหนังสือการเกษตรที่น่าสนใจ “เกษตรหลังเกษียณ” รวมเทคนิคการทำ เกษตรสวนผสมและปศุสัตว์ขนาดย่อมสำหรับผู้สูงวัยทั้งทำเป็นงานอดิเรกและอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว หนังสือรวมเทคนิคการปลูกไม้ผลให้มีรสหวาน กรอบ อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการเพาะพันธุ์พืช และแมวสายพันธุ์ไทยโบราณสำหรับประกวด มีตัวอย่างจริงของเกษตรกรทำจริงและประสบความสำเร็จมาให้อ่านด้วย

ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 12:55 น.