การบริหารจัดการน้ำ 1

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “การบริหารจัดการน้ำ 1” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย น้ำเค็มและน้ำกร่อย แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก รวมถึงสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ

ออกอากาศวันที่ 1 ม.ค. 2560 เวลา 07:52 น.