มรดกศิลปกรรมแห่งชาติ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มรดกศิลปกรรมแห่งชาติ” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมมากมายหลายพันชิ้น แสดงพัฒนาการของผู้คนในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี ถึงรัตนโกสินทร์

ออกอากาศวันที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
Tag :