การบริหารจัดการน้ำ 2

ร้อยเรื่องเมืองไทย - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริ ให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เป็นโครงการพระราชดำริด้านชลประทานแห่งแรก บรรเทาความแห้งแล้ง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของราษฎร

ออกอากาศวันที่ 8 ม.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :