สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง

หนังสือน่าอ่าน - การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ หนังสือ "สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง" ผู้เขียนรวบรวมวิธีรู้ทันโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน นั่ง ยืน เดิน และตลอดการใช้ชีวิตประจำวัน, การวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมหลักวินิจฉัยเบื้องต้น ให้เป็นคู่มือดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว... นำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน อ่านสนุกและเข้าใจง่าย

มารู้เท่าทันทุกจุดเริ่มต้นของโรคร้าย เพื่อเตรียมการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที


ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 2559 เวลา 00:00 น.
Tag :