ของเล่น

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “ของเล่น” ในอดีตของเล่นเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านเลียนแบบธรรมชาติ ประดิษฐ์ ดัดแปลง สะท้อน สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่และฐานะ ความทรงจำวัยเด็กยากจะลืมเลือน

ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 15:45 น.