มรดกศิลปกรรมแห่งชาติ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มรดกศิลปกรรมแห่งชาติ” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมมากมายหลายพันชิ้น แสดงพัฒนาการของผู้คนในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี ถึงรัตนโกสินทร์

ออกอากาศวันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 15:45 น.