บริหารจัดการน้ำ 3

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “บริหารจัดการน้ำ 3”  อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริ ทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงเริ่มแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของชาวบ้าน ก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำ ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค

ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2560 เวลา 07:52 น.