ฝน 8 แดด 4

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “ฝน 8 แดด 4” ระนองมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองฝนตกชุกที่สุดของประเทศ เมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ เมืองที่มีส่วนแคบที่สุดในประเทศ และเมืองเสด็จประทับแรม ริมฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดเอียงลงสู่ทะเล ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 15:45 น.