กูย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “กูย” กลุ่มชาติพันธุ์ที่คนทั่วไปเรียกอีกชื่อว่า “ส่วย” เกือบ 300,000 คน ผูกพันกับภูตผีวิญญาณ มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาเฉพาะตน อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงสมัยพุทธศตวรรษที่ 21-22 วิถีชีวิตเหมือนชาวอีสานทั่วไป อาศัยหนาแน่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และมหาสารคาม มี 2 กลุ่มคือ กูยมะไฮ (กูยทำนา) และกูยอะจีง (กูยเลี้ยงช้าง)

ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag : กูย