วิถีแห่งสันติ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” (บานใหม่)  ตอน “วิถีแห่งสันติ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์” การดำรงคงอยู่ของชีวิต เกิดความคิด ความขัดแย้ง ความรุนแรง ความสูญเสีย หากมีผู้หาทางลดความไม่ดีไม่งามเหล่านั้นมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีคนสนใจ ประพฤติปฏิบัติ

ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :