การบริหารจัดการน้ำ 5

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “การบริหารจัดการน้ำ 5”  ชุมชนคลองลัดมะยม นำกังหันชัยพัฒนา มาพัฒนาคลองนี้ให้กลับมามีชีวิต ยึดหลักการเพิ่มออกซิเจนในน้ำตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้

ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :