“พราหมณ์ : จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ”

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พราหมณ์ : จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ” ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดู กำเนิดมากว่า ๓,๐๐๐ ปี เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีผู้เคารพนับถือในประเทศอินเดีย เข้ามาประเทศไทยหลายพันปีแล้ว สอดประสานอยู่กับความเชื่อในพระพุทธศาสนา สัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์และการพระราชพิธีต่างๆ ซึมซาบในแบบแผนวัฒนธรรมไทยตราบปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 1 ก.พ. 2560 เวลา 15:45 น.