ต้นกล้าแห่งปัญญา จากยี่งอ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ต้นกล้าแห่งปัญญา จากยี่งอ” โรงเรียนร่มเกล้า พระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกับทรงมีกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการให้การศึกษาในจุดนี้ว่า" การเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเป็นการดี แต่ขณะเดียวกันก็ควรสอนวิชาต่างๆที่จะช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ใหญ่"

ออกอากาศวันที่ 5 ก.พ. 2560 เวลา 07:52 น.