สวนหย่อม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “สวนหย่อม” บ้านเมืองเจริญเติบโต พื้นที่ว่างเปล่าสำหรับต้นไม้ มีน้อยลงจนเกือบขาดแคลนพื้นที่สีเขียว ส่วนสำคัญทำให้มนุษย์รู้สึกผ่อนคลาย ส่วนหย่อมขนาดเล็กจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพจิต และสุขภาพกาย

ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :