ทุนอานันทมหิดลกำเนิดปัญญา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ทุนอานันทมหิดลกำเนิดปัญญา” ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นทุนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพียงทรงหวังว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามา ช่วยให้ชาติบ้านเมืองเจริญขึ้น

ออกอากาศวันที่ 19 ก.พ. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :