ม้ง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ม้ง” ชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐานตามภูเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขา เลิกปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยมาทำไร่ทำสวนผักผลไม้และอื่นๆ ประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อเป็นของตนเองสืบมาแต่บรรพบุรุษ

ออกอากาศวันที่ 15 ก.พ. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag : ม้ง