กล้าปัญญาจากรัชกาลที่ 10

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “กล้าปัญญาจากรัชกาลที่ 10” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โครงการทุนพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ด้วยทรงตระหนักว่า การศึกษาของเด็กและเยาวชนคุณภาพเป็นรากฐานและเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :