จารีตสู่ร่วมสมัย

กระจกหกด้าน - ตอน “จารีตสู่ร่วมสมัย” ศิลปินล้านนา 4 คน วัฒนะ วัฒนาพันธุ์, นุสรา เตียงเกตุ, ทัศนีย์ ยะจา และสมศรี ผิวอ่อน ผู้รังสรรค์ศิลปะหลากหลายตั้งแต่จิตรกรรม ผ้าทอมือ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงิน บูรณาการผสานผสมวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี

ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :