บทพิสูจน์ฝัน

ร้อยเรื่องเมืองไทย -  “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “บทพิสูจน์ฝัน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชดำริเรื่องฝนหลวงตั้งแต่ไม่มีใครคิดว่าฝนจะแล้ง กว่าจะเห็นความสำเร็จใช้เวลาเป็นสิบปี ทรงมีพระราชประสงค์แน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป

ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :