หยดน้ำที่กลางใจ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอนหยดน้ำที่กลางใจในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชดำริว่า “ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้” แปลว่า น้ำ สำคัญมาก และฝนหลวงก็เป็นพระราชดำริที่ทรงวางแนวคิดไว้ให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป

ออกอากาศวันที่ 12 มี.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :