น่อเป๊โจ่ว

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “น่อเป๊โจ่ว” ม้งมีพิธีสำคัญในวันปีใหม่ “น่อเป๊โจ่ว” แปลว่า กินสามสิบ หมายถึงเดือนหนึ่งมี 30 วัน และวันสุดท้ายของปีหรือวันส่งท้ายปีเก่า คือวันที่ 30 เดือน 12

ออกอากาศวันที่ 15 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น.