ลอฟท์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “ลอฟท์” การตกแต่งบ้านตอบสนองความต้องการใช้แตกต่างกัน การปรับเปลี่ยนพื้นที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดวางเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย ลงตัว ขับเน้นโครงสร้างต่างๆ ของอาคารให้เด่นชัด สวยงาม มีเสน่ห์เฉพาะตัว

ออกอากาศวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น.