ฝนหลวงเพื่อปวงประชา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ฝนหลวงเพื่อปวงประชา” ตำราฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ทรงมีนางมณีเมขลาเป็นผู้ประทานพรอยู่ด้านบน ทรงผนวกศาสตร์สาขาต่างๆ เข้ามาร่วมประดิษฐ์เห็นคุณอนันต์ของท่านและน้ำที่มีต่อประชาชน

ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :