ฝน 8 แดด 4

กระจกหกด้าน - เมืองฝนตกชุกที่สุดของประเทศ ประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สำคัญฐานะเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ และเมืองเสด็จประทับแรม ริมฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดเอียงลงสู่ทะเล ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก และส่วนแคบที่สุดในประเทศไทยอักด้วย

ออกอากาศวันที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :