อาหารสะอาด

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน”  ตอน “อาหารสะอาด” อาหารสะอาดหรือคลีนฟู้ดคืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีหรือดัดแปลงแปรรูปน้อยที่สุด ไม่ผ่านการขัดสี รสไม่จัด สดใหม่ ในปริมาณเหมาะสม เน้นความเป็นธรรมชาติและได้รับสารอาหารครบถ้วน

ออกอากาศวันที่ 30 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :