เกิดครั้งพุทธกาล

หนังสือน่าอ่าน - "เกิดครั้งพุทธกาล"  หนังสือน่าอ่านที่พุทธศาสนิกชนควรมีไว้ครอบครอง ผู้เขียนนามปากกา "ส.พลายน้อย" ค้นคว้าข้อมูลและขยายความบางตอนที่เคยกล่าวไว้ใน "ตามรอยพุทธประวัติ" ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในเล่มนี้เล่าเหตุการณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดา ทั้งที่ทำให้ศาสนาเจริญมั่นคงและที่ทำให้เกิดความแตกแยกมัวหมองก็มี เมื่อเปิดอ่านต้องรู้สึกคุ้นๆ ชื่อกันบ้าง อาทิ พระเจ้าพิมพิสาร, พระเทวทัต และ หมอชีวกโกมารภัจ เป็นต้น

เนื้อหาน่าสนใจ มีภาพประกอบสีสันสวยงาม อ่านแล้วไม่มีเบื่อ


ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2560 เวลา 12:54 น.
Tag :