เรื่องเล่าของต้นไม้

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เรื่องเล่าของต้นไม้” กรุงเทพมหานคร แม้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายหลากหลายครบครัน แต่การพัฒนาเมือง ขยายถนน สร้างอาคารส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ลดน้อยลง เพื่อระบบนิเวศน์ จึงมีผู้จัดการให้ต้นไม้ในเมืองอยู่ร่วมกับคนอย่างไม่เบียดเบียนและทำลายกัน

ออกอากาศวันที่ 12 เม.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :