250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” เมื่อกรุงศรีอยุธยาราชธานียิ่งใหญ่ของชาวสยามล่มสลาย พลเมืองแตกสานซ่านเซ็น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขับไล่ข้าศึกออกจากกรุงศรีอยุธยา ทรงรวบรวมพลเมืองเป็นหนึ่งเดียวโยกย้ายลงใต้ ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ สถาปนาราชธานีแห่งใหม่ ณ ริมฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระราชทานนามว่า “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

ออกอากาศวันที่ 6 เม.ย. 2560 เวลา 15:45 น.