มานิ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มานิ” ชาติพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะหรือวัฒนธรรมหาของป่า-ล่าสัตว์ด้วยไม้ซาง และลูกดอกอาบยาพิษกลุ่มสุดท้ายในประเทศไทย แถบเขตป่าในเทือกเขาบรรทัด พื้นที่จังหวัดตรัง สตูล สงขลา และพัทลุง ไม่เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือกักตุนอาหาร เคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยไปตามความสมบูรณ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ออกอากาศวันที่ 27 เม.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :