มหายาน ๒ นิกาย

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “มหายาน ๒ นิกาย” พระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาในประเทศไทยพร้อมชาวจีนที่อพยพมาสมัยอยุธยา เจริญเติบโตสมัยธนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แบ่งเป็นคณะสงฆ์ใหญ่ ๒ สาย คือ จีนนิกายและอนัมนิกาย อยู่ในพระบรมราชูปถัมป์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ออกอากาศวันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :