เสียงประสาน

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เสียงประสาน” สุนทรียศาสตร์แสนอัศจรรย์แสดงท่วงทำนอง จังหวะ และระดับขับขานบทบรรยายประกอบเป็นเสียงประสานไพเราะเพราะพริ้งลงตัว ให้ความบันเทิงที่เป็นสื่อสากล

ออกอากาศวันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :