ไทใหญ่

กระจกหกด้าน -  “กระจกหกด้าน” ตอน “ไทใหญ่” อดีตเคยอาศัยในเขตรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ เมื่อเกิดการแบ่งแยกดินแดนช่วงล่าอาณานิคมโดยชาวตะวันตก อพยพกระจัดกระจาย บางกลุ่มเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพิธีกรรมทางศาสนาสำคัญอย่าง ปอยส่างลอง

ออกอากาศวันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :