เส้นสายลายศิลป์ ๓

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เส้นสายลายศิลป์ ๓” หนังสือพระมหาชนก หนึ่งในงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยทรงดัดแปลงบางส่วนให้เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับยุคสมัย ทรงแฝงคำสอนไว้อย่างแยบยล และยังทรงให้ศิลปินผู้ชำนาญการวาดรูปภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น

ออกอากาศวันที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :