คู่มือ Grammar ฉบับสมบูรณ์

หนังสือน่าอ่าน - ใครเก่งภาษาอังกฤษ ต้องอ่านเล่มนี้ “คู่มือ Grammar ฉบับสมบูรณ์” ผู้ช่วยที่จะทำให้คุณมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มจากการปูพื้นฐาน ด้านไวยกรณ์ ที่รวบรวมเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ มาพร้อมคำอธิบายที่กระชับ เข้าใจง่าย และยังมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจภายในเล่มมากกว่า 1,300 ข้อ ครอบคลุมการสอบทุกระดับ จึงอ่านได้ทุกคน ทุกวัย และเมื่ออ่านจบ คุณจะรู้ว่าภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยากอักต่อไป

ออกอากาศวันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 12:55 น.
Tag :